Taksonomi Forordningen – Ny klassifikation af bæredygtige økonomiske aktiviteter

Taksonomi Forordningen er et nyt klassifikationssystem, der definerer, hvornår en økonomisk aktivitet, fx en investering, kan karakteriseres som miljømæssigt bæredygtig. Dette gøres ud fra seks klima- og miljømål, der er defineret i forordningen.

De seks klima- og miljømål

Taksonomiforordningen definerer seks klima- og miljømål, som økonomiske aktiviteter kan bidrage væsentligt til for at blive klassificeret som klima- og miljømæssigt bæredygtige:

  • Modvirkning af klimaændringer
  • Tilpasning til klimaændringer
  • Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
  • Omstilling til en cirkulær økonomi
  • Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  • Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

De seks mål skal suppleres af tekniske screeningskriterier med minimumskrav for, hvornår en specifik økonomisk aktivitet anses for at bidrage til de enkelte mål. 

Hvad er en bæredygtig økonomisk aktivitet?  

Forordningen definerer en bæredygtig økonomisk aktivitet ud fra fire kriterier, der alle skal være opfyldt:

  • Aktiviteten skal bidrage væsentligt til at nå et eller flere af de seks klima- og miljømål
  • Aktiviteten må ikke væsentligt skade et af de seks klima- og miljømål
  • Aktiviteten skal overholde minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder
  • Aktiviteten skal opfylde EU’s tekniske screeningskriterier

Din virksomhed vil opleve

Din virksomhed kan blive påvirket, når der skal jagtes yderligere kapital. Klassifikation kan gøre det sværere eller dyrere at skaffe kapital, hvis man ikke tidligere har investeret i bæredygtigere aktiviteter.

Investorer og kunder stiller allerede i dag i stigende grad krav til, at virksomheder kan dokumentere deres klima- og miljøpåvirkning.