CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive

CSRDD

Corporate sustainability due diligence

ESG

Environmental, Social and Governance

CSRD & CSRDD er virksomheders rapportering om bæredygtighed i årsrapporten

Formålet med de nye regler er at sikre, at virksomheder indenfor EU rapporterer om deres bæredygtighedsindsats på en pålidelig og ensartet måde. Hensigten er blandt andet at fremme, at investeringer og kapital i højere grad rettes mod de mest bæredygtige virksomheder.

CSRD er kommet for at blive!

CSRDD er på vej frem! EU har fremsendt et lovforslag omkring nye CSDDD (Due diligence) lovkrav, som vil gøre internationale retningslinjer fra FN og OECD til lovkrav i EU i stedet for retningslinjer.

 

CSRD – Virksomheders Rapportering om bæredygtighed i årsrapporten

Skærpede Krav til bæredygtighedsrapportering

Med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bliver det pålagt danske virksomheder at indsamle og rapportere specifikke oplysninger inden for tre hovedområder: miljø og klima (E), sociale forhold (S) og virksomhedsledelse (G). Disse oplysninger skal rapporteres i overensstemmelse med obligatoriske og detaljerede standarder, som i øjeblikket er under udarbejdelse af EU. Bæredygtighedsrapporteringen skal integreres i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport og skal ledsages af en revisorerklæring.

Hvilke virksomheder er omfattet af de nye krav i CSRD?

De bæredygtighedsrapporteringskrav, der træder i kraft i 2024, vil først gælde for større børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte, der er underlagt årsregnskabsloven. Fra regnskabsåret 2025 vil de øvrige større virksomheder også være omfattet af disse krav, og fra regnskabsåret 2026 vil børsnoterede små og mellemstore virksomheder (SMV’er) også blive omfattet af reglerne.

Hvad skal SMV’er være opmærksomme på i forhold til CSRDD

Selvom SMV’er eller din virksomhed ikke bliver direkte omfattet af lovkravene, vil mange virksomheder alligevel kunne blive mødt af due diligence-krav, hvis de indgår som led i større virksomheders værdikæder.

EU har fremsendt et lovforslag omkring nye CSDDD (Due diligence) lovkrav, som vil gøre internationale retningslinjer fra FN og OECD til lovkrav i EU i stedet for retningslinjer. 

Det kan derfor være en god idé at være på forkant med bæredygtighedsarbejdet, særligt hvad angår dokumentationen af din virksomheds bæredygtighed.

Læs hvordan kan dine solceller påvirke din ESG rapport

Implementer i solceller som en del af jeres virksomheds energistrategi kan det spille en central rolle i opfyldelsen af CSRD og ESG-kravene. Solcelleteknologien repræsenterer ikke kun en bæredygtig energiløsning, men den kan også have positive effekter på miljømæssige, sociale og virksomhedsledelses-aspekter.

Læs mere

20 %

return on investment (ROI)

5 år

forventet tilbage betalingstid

100%

af vores anlæg er i drift 

40 – 90%

reducerede CO2-aftryk og driftsomkostninger